ภาพกิจกรรม


โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 4
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
16 มิถุนายน 2562 (22:03 น.)   เข้าชม 86
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
16 มิถุนายน 2562 (17:35 น.)   เข้าชม 90
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศรัณยา มหาสุขบุญวงศ์ ผ่านคัดเลือกโครงการ Sakura Science High School Program
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัณยา  มหาสุขบุญวงศ์ ม.6/1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาดูงานตามโครงการ Sakura Science High School Program ประจำปี 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2562
16 มิถุนายน 2562 (17:27 น.)   เข้าชม 56
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
ประชุุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
16 มิถุนายน 2562 (16:40 น.)   เข้าชม 54
กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องห้องเรียนพิเศษ SMTE
กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องห้องเรียนพิเศษ SMTE วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ โรงเรียนบุญวัฒนา
16 มิถุนายน 2562 (16:29 น.)   เข้าชม 52
โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.ต้น ปีการศึกษา 2561
โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562 (11:47 น.)   เข้าชม 194
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 13-15 มกราคม 2562ณ ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท(เขาใหญ่)และศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชมเพิ่มเติมได้ที่ .......  
07 มีนาคม 2562 (15:11 น.)   เข้าชม 120
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 8
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ระหว่างวันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์  2562 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
05 มีนาคม 2562 (11:53 น.)   เข้าชม 178
อบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติเดินตามเส้น
05 ตุลาคม 2561 (12:31 น.)   เข้าชม 141