ภาพกิจกรรม


กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ปี 2563
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/eisArtMQhMFNLvn57
18 สิงหาคม 2563 (16:31 น.)   เข้าชม 30
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ EP
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ EP วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบุญวัฒนา 
18 สิงหาคม 2563 (16:30 น.)   เข้าชม 23
กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4
กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 4304-4310 อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนบุญวัฒนา โดยเน้นมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
08 กรกฏาคม 2563 (22:50 น.)   เข้าชม 52
กิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Best Ptactice) ระหว่างวันที่16 - 27 มีนาคม 2563
กิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Best Ptactice) ระหว่างวันที่ 16 - 27 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำ เทศบาลนครนครราชสีมา, กลุ่มงานอุทกโชคชัย สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา), สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
01 กรกฏาคม 2563 (22:52 น.)   เข้าชม 41
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ SMTE CAMP ม.ปลาย
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ SMTE CAMP ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
30 มิถุนายน 2563 (21:56 น.)   เข้าชม 96
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.ต้น
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
28 พฤศจิกาคม 2562 (16:32 น.)   เข้าชม 212
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
20 พฤศจิกาคม 2562 (12:46 น.)   เข้าชม 311
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องบินพลังยาง ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องบินพลังยาง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
20 พฤศจิกาคม 2562 (12:12 น.)   เข้าชม 128
กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-3ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนบุญวัฒนา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
20 พฤศจิกาคม 2562 (12:06 น.)   เข้าชม 133
SMTE Science Camp 2019
SMTE Science Camp 2019 Science Project : Presenation Techniques Boonwattana School October 25th, 2019
31 ตุลาคม 2562 (14:55 น.)   เข้าชม 179
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 4
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
16 มิถุนายน 2562 (22:03 น.)   เข้าชม 202
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
16 มิถุนายน 2562 (17:35 น.)   เข้าชม 284
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศรัณยา มหาสุขบุญวงศ์ ผ่านคัดเลือกโครงการ Sakura Science High School Program
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัณยา  มหาสุขบุญวงศ์ ม.6/1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาดูงานตามโครงการ Sakura Science High School Program ประจำปี 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2562
16 มิถุนายน 2562 (17:27 น.)   เข้าชม 220
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
ประชุุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
16 มิถุนายน 2562 (16:40 น.)   เข้าชม 122
กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องห้องเรียนพิเศษ SMTE
กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องห้องเรียนพิเศษ SMTE วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ โรงเรียนบุญวัฒนา
16 มิถุนายน 2562 (16:29 น.)   เข้าชม 156
โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.ต้น ปีการศึกษา 2561
โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562 (11:47 น.)   เข้าชม 364
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 13-15 มกราคม 2562ณ ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท(เขาใหญ่)และศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชมเพิ่มเติมได้ที่ .......  
07 มีนาคม 2562 (15:11 น.)   เข้าชม 239
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 8
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ระหว่างวันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์  2562 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
05 มีนาคม 2562 (11:53 น.)   เข้าชม 507
อบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติเดินตามเส้น
05 ตุลาคม 2561 (12:31 น.)   เข้าชม 79