เรื่อง : โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 4

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 4 16 มิถุนายน 2562 (22:03 น.)   เข้าชม 170

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา