เรื่อง : โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.ต้น ปีการศึกษา 2561

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.ต้น ปีการศึกษา 2561 12 มีนาคม 2562 (11:47 น.)   เข้าชม 325

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2562