เรื่อง : แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 มีนาคม 2562 (15:11 น.)   เข้าชม 217

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 13-15 มกราคม 2562
ณ ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท(เขาใหญ่)และศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ชมเพิ่มเติมได้ที่ .......