เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE 05 มีนาคม 2562 (16:54 น.)   เข้าชม 384

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE

โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสอบที่ 1-5  สอบวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/file/d/1I3GvJlczVg3Zl3q4nqHNoAe1Yq0k-Fn7/view?usp=sharing