เรื่อง : การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 8

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 8 05 มีนาคม 2562 (11:53 น.)   เข้าชม 535

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ครั้งที่ 8 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด

ระหว่างวันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์  2562

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร